Indlæg

 

 

 

Hvorfor er så mange af os utilfredse med karrieren?

Læs om de mest almindelige årsager til at vi føler os uforløste i karrieren, og hvad du kan gøre det ved.

Jeg sidder og skriver på min bog om den meningsfulde karriere. Min erfaring fra min praksis er, at det er ganske få mennesker, der virkelig har forstået, hvad de er særligt gode til og har talent for. Ofte resulterer det i, at de går rundt med en latent følelse af, at deres jobsituation burde være bedre eller helt anderledes. At de er ’skabt til noget andet’.

Jeg oplever, at mange os aldrig har brugt tid og opmærksomhed på virkeligt at forstå vores eget særlige potentiale. Derfor skrev jeg ud på de sociale medier for at høre, hvorfor andre mennesker tror at det er sådan. Her er nogle af de gode svar, som jeg fik:

Måske fordi hele vores uddannelsessystem handler om det modsatte: At leve op til og tilpasse os.

Fordi forældrene opdrager deres børn til ydre krav. Og det følger os igennem hele livet. Vi finder måske også idoler med andre evner end vores egne.

Tror fordi vi med modermælken får ind at vi skal gøre som forventet. At sige man er god er fejl nr. Et jf. Janteloven.

Måske helt basale og jordnære ting som at klare hverdagen, betale regningerne, få familie og arbejde til at balancere. At finde ind til kernen og drivet kræver roen og pladsen – kræver aktivt at tage den ro og plads. Min erfaring er, at det er vi mange, der ikke gør, fordi hverdagen kommer forud.

Vi bliver jo skolet i helt fra barnsben – til altid at fokusere på hvad vi kan gøre bedre fremfor hvad vi naturligt gør godt og dyrke det – og så lærer vi, at det helst skal føles hårdt/svært for at det er godt/noget værdi – og oveni at stole mere på andre end på hvad vi selv mærker og vupti så går hamsterhjulet bare videre i find 5 fejl

Fordi vi typisk får succes med det, vi er næstbedst til (eller måske næsthelst vil). Måske fordi det vi allerhelst vil er så vigtigt for os, at vi ikke tør gå efter det (hellere undlade at prøve end at faile med netop dét). Eller fordi vi selv opfatter vores største talent, som noget så naturligt for os, at vi ikke ser det selv

Det koster at være utilfreds med sin karriere

Selvom der kan være nok så mange gode grunde til ikke at kigge indad, så er der en ting du skal vide: det koster at være uforløst i karrieren og i livet i det hele taget.

Se her hvis du gerne vil vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig i din karriere

”Jeg har så mange klienter, hvor man tænker: Wauw, han eller hun er en kæmpe succes. Men alligevel er de uforløste og det er næsten altid, fordi at de har fået succes med noget af det de er næstbedst til.”

 

Men alligevel så er de uforløste og det er næsten altid, fordi at de har fået succes med noget at det de er næstbedst til.  Og trangen og længslen efter at være autentisk trækker alligevel. Det kan du læse mere om HER 

 

Vær autentisk

Når der ikke er overensstemmelse mellem vores sande jeg og vores arbejdsidentitet, gør det ondt indeni. Vi mister vores motivation. Bliver vi længe i denne tilstand, opstår der meningskriser (du kan læse mere om meningskriser HER)

Et af vores mest basale menneskelige behov er at være autentiske. At turde udtrykke vores følelser. At være ægte og ærlige. I karrieren betyder det, at finde vores genizone og gøre det, vi er bedst til.  Vores genizone findes inde bag alle de overbevisninger vi har om os selv og arbejdslivet. Overbevisninger om hvem vi bør være, hvilke roller vi har lov til at tage, og hvem vi tror, andre forventer vi skal være.

Alle ledere og iværksættere med succes – alle dem vi ser som forbilleder og som alle husker tydeligt – fortæller det samme: de har haft modet til at turde være sig selv og bruge sig selv i deres karriere.

 

Du skal ændre dit mindset

Din opfattelse af dig selv og dit potentiale er bestemmende for dine følelser, handlinger og dermed dine resultater. De fleste af os har størst fokus på alt det vi ikke er så gode til og hvor vi føler os utilstrækkelige og udfordrede. Dit mindset og dit syn på dig selv sætter grænser for, hvilke karrieremuligheder du kan få øje på og tør forfølge. Dit mindset styrer din vedholdenhed, hvor godt du må have det og hvor meget succes du kan opnå.

 

Forskellen på et lærende og fixeret mindset

Den amerikanske psykolog Carol Dweck har igennem sin mangeårige forskning med skoleelever, topledere og elitesportsfolk identificeret to slags mindset. Et fikseret mindset og et lærende mindset. Vi har alle lidt af begge dele. I et fikseret mindset opdeler vi oplevelser i succes eller fiasko. Derfor er det langt mere risikabelt at tage chancer, fordi frygten for at fejle nemt bliver aktiveret. I et lærende mindset er fokus mere på, hvad vi kan lære af en situation. Så modstand, udfordringer og fejltrin ses ikke som fiasko, men nærmere som erfaring og indsigt til at blive klogere. Det som Carol Dweck og hendes forskerteam fandt ud af var, at mennesker, som har et overvejende lærende mindset, har større succes i livet. De er mere vedholdende og udholdende og fortsætter med at gå efter deres passion.

 

Al forskning viser, at når vi kender vores talenter og får mulighed for at sætte talenter i spil arbejdsmæssigt, bliver vi mere robuste, glade og succesfulde på et niveau, hvor det giver mening.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om, hvordan jeg kan rådgive dig til at sætte ord på dine talenter og skabe en meningsfuld karriere og på info@nannaagerlin.com

Du kan følge mig  www.nannaagerlin.com– eller få inspiration på facebook  HER

Tak fordi du læste med – del gerne min blog  ?

Er du i tvivl om, i hvilken retning du skal gå med din karriere? Er du frustreret eller forvirret over, hvad du i virkeligheden brænder for?  Indeni har du en følelse af at være det forkerte sted med dit job.  Så kan du have et talenttraume.

 

Sommetider drømmer du om at springe ud af hamsterhjulet og gå i en helt ny retning. Alligevel bliver du hvor du er. Selvom du kan mærke, at du bruger dig selv forkert. Selvom du ved at der kunne være andre karriereveje, som vil være mere meningsfulde for dig.

Glimtvis oplever du øjeblikke, hvor du kender din retning, for så kort efter at være i tvivl igen? Måske når du lige at fange en fornemmelse af: ” Det er denne retning jeg skal i “. Men så forsvinder det, som sand mellem fingrene og du er igen tilbage i tvivlen, forvirringen  og frustrationen. Hvis du oplever at svinge mellem følelsen af at vide, hvad der vil være din version af en meningsfuld karriere og tvivl, så kan det være tegn på at du har det, som jeg kalder et talenttraume.

Har du et talenttraume?

For at forstå hvad jeg mener med et talenttraume. Så lad mig kort forklare, hvad talenter er og traumer er:

Talenter:

Talenter er ligesom de værktøjer, vi altid har ved hånden. Det er vores særlige evner, som beskriver, hvordan vores hjerner fungerer. Opgaver og ansvarsområder, hvor vi kan bruge vores talenter, opleves som motiverende og spændende. Opgaver som falder uden for disse områder, opleves som demotiverende og derfor er vi mindre effektive.

Den unikke kombination af talenter viser, hvor vi har noget særligt at bidrage med og hvilke arbejdsopgaver, der falder os falder os naturligt. Når talenterne anvendes bevidst, oplever vi en større forståelse for vores professionelle kapacitet, mere arbejdsglæde og bedre opnår resultater. Du kan læse mere talenter HER. 

Vi er født med vores talenter. Derfor har de været med os hele livet. Talenterne kan vi anvende i balance og i ubalance. Gennem vores barndom og ungdom har vi brugt vores talenter, ofte i ubalance. Fordi at det er det vi gør, som børn og unge, vi prøver os selv af, prøver grænser af, udvikler os og danner erfaring.  Nogle af os er blevet mødt på vores talenter og andre af os er ikke. Måske har vi oplevet voksne omkring os, som ikke brød sig om vores talenter. Selvom de måske ikke sagde det højt, oplevede vi alligevel at disse sider af os selv var forkerte, ikke passede eller måske endda direkte frastødende. Vi oplevede at vi var for meget, for lidt, for forkerte og at vi helst skulle være noget andet

Traumer:

Ordet traume er græsk og betyder brud.  Når vi er udsat for en trussel reagerer vi instinktivt med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, overvældes vi og  reagerer fysisk ved at “fryse”. “Frys” er en reaktion, der sætter sig i nervesystemet og derved opstår traumet.  Et traume er ikke resultatet af, hvad der skete, men det er resultatet af hvordan vores nervesystem reagerede efter en oplevelse. Traumer lagres ubevidst som følelser eller fornemmelser i vores system. Traumer gør os mindre robuste, når de er ubearbejdede. Traumer kan begrænse os i vores livsudfoldelse, fordi vi ubevidst undgår situationer, der ligner den hvor traumet opstår. Også selvom der ikke længere er nogen fare til stede.

Talenttraumer:

Talenttraumer opstår i barndommen og ungdommen. Ofte når vi har haft vores talenter i spil, på en uafbalanceret måde. Så har vi oplevet at vigtige voksne omkring os fordømte eller kritiserede vores talenter. Måske kan vi også have oplevet mobning. Under alle omstændigheder har vi lagret i vores ubevidste en oplevelse af at det er utrygt at have vores talenter i spil. Det er farligt at vise hvem vi i virkeligheden er. Når vi viser hvem vi er bliver vi: angrebet eller forladt. Derfor kæmper to modsatrettede kræfter indeni.

På den ene side: trangen til at være autentisk, være dig selv og have dine talenter i spil.  På den anden side har hele dit system lært at det er “farligt” at bruge dine talenter og vise hvem du er. Så for at beskytte dig selv bliver du forvirret og tvivl, fordi det er dit systems måde at beskytte dig selv på og undgå den potentielle fare.

Genopfind dig selv

Vi kan ikke fjerne vores livshistorier,. Men vi kan omskrive dem. Vi kan tillægge oplevelser er ny og mere empowering mening. Du kan omskrive din livshistorie og genopfinde dig selv i din karriere. Ved at turde kigge ind i dig selv og fjerne gammel modstand kan du opfinde dig selv i en ny og mere autentisk version. Jo bedre vi forstår os selv og vores talenter, jo lettere bliver det at forstå hvilket arbejdsliv, der vil nære os og give mening.

Flere og flere af os oplever at det er en nødvendighed at arbejde med noget, som er meningsfuldt. Det kan være svært at genopfinde dig selv alene. Især, hvis du er i tvivl om, hvad der er du er bedst til.

Jeg hjælper dig med at sætte ord på dit potentiale og holder visionen, når du selv mister modet.
Jeg støtter dig og udfordrer dig skridt for skridt til gå vejen hen til et meningsfuldt arbejdsliv.
Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om, hvordan jeg kan rådgive dig til at skabe en meningsfuld karriere og få succes i (arbejds)livet på info@nannaagerlin.com

Du kan følge mig  www.nannaagerlin.com– eller få inspiration på facebook  HER

Tak fordi du læste med – del gerne min blog  ?

 

 

“Vi har haft en stor forandrings-proces på mit arbejde.  Jeg er blevet flyttet tilbage i min gamle jobfunktion. Men jeg er jo heldig at jeg ikke er blevet afskediget.” . Sådan siger denne veluddannede og meget kompetente kvinde. Jeg lytter til hende, imens hun forsøger at overbevise sig selv om, at det nok skal blive godt. Men jo mere hun taler sig ind mulighederne, jo mere hult klinger det. Indtil det punkt hvor hun endelig fortæller mig om al sin frustration. Om sorgen over at sige farvel til gode og dygtige kollegaer. Om den manglende meningen over at blive flyttet rundt, som en brik uden forståelse for, hvad der motiverer hende og hvad hun er bedst til. Om usikkerheden for hvornår næste store forandring kommer. Om frygten for at give udtryk for sine bekymringer for ledelsen, fordi hun kan miste indflydelse. Om ønsket over bare at blive fritstillet, så hun ikke selv skal tage beslutningen om at finde noget andet.

Hvis vi ikke når at lande i det nye.

De fleste af os ved godt at vi skal være forandringsparate. Og helt robuste til at klare ændringer løbende. Men hvad nu hvis det ind imellem alligevel går så stærkt at vi ikke kan nå at følge med? Skal vi så skjule meningsløsheden i frygt for at blive stemplet som forandrings-modvillige? Jeg tror ikke så meget det handler om hastighed og summen af forandringer. Jeg tror det handler om,hvorvidt vi kan se en mening med forandringerne. Som den kvinde jeg har fortalt om sagde:  ” Der sker så ofte forandringer at vi aldrig når at lande i vores nye funktioner. Vi får ikke lov til at vokse, blive dygtige og udvikle os før vi bliver flyttet rundt igen. Det er helt meningsløst.” Når vi mister meningen mister vi også motivationen og energien. Det bliver svært at gå på arbejde. Det bliver noget vi skal tage os sammen til. Vi vil alle gerne gøre en forskel. Dette drive forsvinder, når vi det meningsfulde forsvinder.

Forandringer påvirker os.

Jeg elsker selv de fleste forandringer og jeg har rigtigt mange forandrings-villige talenter. Men selv med en stor flok forandringsvillige medarbejdere,  kræver det en dygtig ledelse, der forstår at få sine medarbejdere med. Det er al for tit at jeg møder mennesker, som har mistet meningen og motivationen i en forandrings-process. Og der gør rigtigt ondt hvis du bliver frataget opgaver, hvor du kunne bruge dine talenter og du så istedet flyttes over til opgaver, der ikke motiverer dig.

Hvordan kan vi bliver robuste til forandringer?

Det vigtigste er at mærke efter, hvad der foregår inden i dig selv. Hvad gør forandringene ved dig? De fleste af os reagerer ved at lægge al vores opmærksomhed ud i andre menneskers reaktioner og i fremtiden. Det er en helt naturlig reaktion fra vores nervesystem. Vores instinkter tager over på samme måde, som hvis vi var ude i naturen og skulle være på vagt overfor en truende fare. Hvad er mon det næste der sker? Hvordan kan jeg beskytte mig selv? Vi kan gå i angreb og begynde at brokke os og kritisere. Vi kan gå i frygt og gå stille med dørene. Problemet er bare at det ikke er en reaktioner, som tjener os i den moderne verden i en større forandringsproces. Du er nødt til at tage din opmærksomhed hjem i dig selv og mærke efter, hvordan du har det med de nye forandringer.

Hvad kan du gøre?

Du har din frie vilje. Du er selv herre i dit liv.  Når du kan mærke at du rent faktisk har fri vilje og selvbestemmelse, vil det berolige dit nervesystem. Du er ikke længere et byttedyr, som kan blive et offer for den næste forandring. Det er nok stadig svært, men i det mindste bestemmer du over dig selv, Så start med at trække  din opmærksomhed hjem.  Giv dig selv plads og ro til refleksion. Og mærk så efter:

Hvad føler du? Hvad tænker du?

Når du har givet dig selv tid og fred til at reflektere, kan du begynde at mærke mere grundigt efter:

Har du lyst til at blive i det nye setup? Hvis ikke – hvad skal din plan så være?

Gør noget:

Dit arbejde er et af livets vigtigste aktiviteter. Du betaler en høj pris, hvis du ikke er tilfreds med dit arbejde. Det påvirker hele dit system, dine relationer, dit helbred og måden, du er i livet på.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om hvordan jeg kan rådgive dig til at skabe en meningsfuld karriere og få succes i (arbejds)livet på info@nannaagerlin.com

Du kan følge mig  www.nannaagerlin.com– eller få inspiration på facebook  HER

Tak fordi du læste med – næste blog kommer om 2 uger – hav det godt så længe!