IMG_0909

Det er en del af livet at være i forandring.  Hvis vi lytter til vores intuition kan vi justere vores kurs, så vores ydre verden afspejler vores indre værdier. Vi skifter job, lægger karrieren om eller beder om nye opgaver i vores arbejde. Vores hjem bliver bygget om eller vi vælger at flytte. Fritiden fyldes med nye aktiviteter efterhånden, som vores børn bliver større eller vores interesser forandrer sig. Venskaber glider ud og andre kommer til. Nogle skifter også partner fordi det ikke længere giver mening at være sammen. Således forandrer vores værdier sig i løbet af voksenlivet og vi skal være parate til at lytte indad og ændre vores liv i takt med denne udvikling. Det beskrev den schweiziske  psykoterapeut  C. G. Jung allerede for mange år siden:

“Thoroughly unprepared, we take the step into the afternoon of life. Worse still, we take this step with the false presupposition that our truths and our ideals will serve us as hitherto. But we cannot live the afternoon of life according to the program of life’s morning, for what was great in the morning will be little at evening and what in the morning was true, at evening will have become a lie.”

― C.G. Jung

Spørgsmålet er om vi har modet til at lytte til vores intuition. Lytte til at noget vi har elsket, ikke længere er så elsket. Jeg oplevede selv dette skift arbejdsmæssigt for et par år tilbage. Og det var skræmmende. Jeg havde elsket, at arbejde i min gamle branche. Og jeg var god til det. Jeg havde et godt job i et godt firma. Så det krævede store mængder mod at turde slippe det gamle. Et arbejde som var meningsfuldt og gode kollegaer. Men det var ikke længere i overensstemmelse med min passion. Det var som om, at jeg ikke længere kunne være tro imod mig selv, hvis jeg blev.

Jeg havde mange indre dialoger. Samtaler mellem min intuition og min fornuft. Min intuition sagde: ” Du er nødt til at gå efter det, du brænder mest for” – og min fornuft sagde: ” Jamen, jeg har jo arbejdet mig op til denne position og jeg er nødt til at tjene penge til familien”. Min intuition sagde:” Du er nødt til at gøre det nu ellers bliver du vred og ulykkelig” og min fornuft sagde:” Tænk nu, hvis du fortryder!”

Jeg sprang og sagde mit job op. Og jeg har ikke fortrudt. Der er flere ting, som jeg ville have gjort anderledes med den erfaring,  som jeg har fået nu. Det kunne have været mere kærligt og mere planlagt. Men den erfaring har jeg så med mig, når jeg nu rådgiver andre i samme situation.  Vores hjerner er indrettet således at vi ikke ønsker forandringer. Men vores intuition ved bedre. Når vi lytter til vores intuition bliver vi bedre til at takle livet og få et mere naturligt flow i livets forskellige faser. Tør du følge din intuition og lytte indad?

Jeg ønsker dig en dejlig uge!