FullSizeRender1.jpg

Er du i tvivl om, i hvilken retning du skal gå med din karriere? Er du frustreret eller forvirret over, hvad du i virkeligheden brænder for?  Indeni har du en følelse af at være det forkerte sted med dit job.  Så kan du have et talenttraume.

 

Sommetider drømmer du om at springe ud af hamsterhjulet og gå i en helt ny retning. Alligevel bliver du hvor du er. Selvom du kan mærke, at du bruger dig selv forkert. Selvom du ved at der kunne være andre karriereveje, som vil være mere meningsfulde for dig.

Glimtvis oplever du øjeblikke, hvor du kender din retning, for så kort efter at være i tvivl igen? Måske når du lige at fange en fornemmelse af: ” Det er denne retning jeg skal i “. Men så forsvinder det, som sand mellem fingrene og du er igen tilbage i tvivlen, forvirringen  og frustrationen. Hvis du oplever at svinge mellem følelsen af at vide, hvad der vil være din version af en meningsfuld karriere og tvivl, så kan det være tegn på at du har det, som jeg kalder et talenttraume.

Har du et talenttraume?

For at forstå hvad jeg mener med et talenttraume. Så lad mig kort forklare, hvad talenter er og traumer er:

Talenter:

Talenter er ligesom de værktøjer, vi altid har ved hånden. Det er vores særlige evner, som beskriver, hvordan vores hjerner fungerer. Opgaver og ansvarsområder, hvor vi kan bruge vores talenter, opleves som motiverende og spændende. Opgaver som falder uden for disse områder, opleves som demotiverende og derfor er vi mindre effektive.

Den unikke kombination af talenter viser, hvor vi har noget særligt at bidrage med og hvilke arbejdsopgaver, der falder os falder os naturligt. Når talenterne anvendes bevidst, oplever vi en større forståelse for vores professionelle kapacitet, mere arbejdsglæde og bedre opnår resultater. Du kan læse mere talenter HER. 

Vi er født med vores talenter. Derfor har de været med os hele livet. Talenterne kan vi anvende i balance og i ubalance. Gennem vores barndom og ungdom har vi brugt vores talenter, ofte i ubalance. Fordi at det er det vi gør, som børn og unge, vi prøver os selv af, prøver grænser af, udvikler os og danner erfaring.  Nogle af os er blevet mødt på vores talenter og andre af os er ikke. Måske har vi oplevet voksne omkring os, som ikke brød sig om vores talenter. Selvom de måske ikke sagde det højt, oplevede vi alligevel at disse sider af os selv var forkerte, ikke passede eller måske endda direkte frastødende. Vi oplevede at vi var for meget, for lidt, for forkerte og at vi helst skulle være noget andet

Traumer:

Ordet traume er græsk og betyder brud.  Når vi er udsat for en trussel reagerer vi instinktivt med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, overvældes vi og  reagerer fysisk ved at “fryse”. “Frys” er en reaktion, der sætter sig i nervesystemet og derved opstår traumet.  Et traume er ikke resultatet af, hvad der skete, men det er resultatet af hvordan vores nervesystem reagerede efter en oplevelse. Traumer lagres ubevidst som følelser eller fornemmelser i vores system. Traumer gør os mindre robuste, når de er ubearbejdede. Traumer kan begrænse os i vores livsudfoldelse, fordi vi ubevidst undgår situationer, der ligner den hvor traumet opstår. Også selvom der ikke længere er nogen fare til stede.

Talenttraumer:

Talenttraumer opstår i barndommen og ungdommen. Ofte når vi har haft vores talenter i spil, på en uafbalanceret måde. Så har vi oplevet at vigtige voksne omkring os fordømte eller kritiserede vores talenter. Måske kan vi også have oplevet mobning. Under alle omstændigheder har vi lagret i vores ubevidste en oplevelse af at det er utrygt at have vores talenter i spil. Det er farligt at vise hvem vi i virkeligheden er. Når vi viser hvem vi er bliver vi: angrebet eller forladt. Derfor kæmper to modsatrettede kræfter indeni.

På den ene side: trangen til at være autentisk, være dig selv og have dine talenter i spil.  På den anden side har hele dit system lært at det er “farligt” at bruge dine talenter og vise hvem du er. Så for at beskytte dig selv bliver du forvirret og tvivl, fordi det er dit systems måde at beskytte dig selv på og undgå den potentielle fare.

Genopfind dig selv

Vi kan ikke fjerne vores livshistorier,. Men vi kan omskrive dem. Vi kan tillægge oplevelser er ny og mere empowering mening. Du kan omskrive din livshistorie og genopfinde dig selv i din karriere. Ved at turde kigge ind i dig selv og fjerne gammel modstand kan du opfinde dig selv i en ny og mere autentisk version. Jo bedre vi forstår os selv og vores talenter, jo lettere bliver det at forstå hvilket arbejdsliv, der vil nære os og give mening.

Flere og flere af os oplever at det er en nødvendighed at arbejde med noget, som er meningsfuldt. Det kan være svært at genopfinde dig selv alene. Især, hvis du er i tvivl om, hvad der er du er bedst til.

Jeg hjælper dig med at sætte ord på dit potentiale og holder visionen, når du selv mister modet.
Jeg støtter dig og udfordrer dig skridt for skridt til gå vejen hen til et meningsfuldt arbejdsliv.
Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om, hvordan jeg kan rådgive dig til at skabe en meningsfuld karriere og få succes i (arbejds)livet på info@nannaagerlin.com

Du kan følge mig  www.nannaagerlin.com– eller få inspiration på facebook  HER

Tak fordi du læste med – del gerne min blog  ?