fbpx

Nanna Agerlin (”jeg”) værner om dine personoplysninger, og jeg har derfor udarbejdet denne politik for, hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

Nanna Agerlin er dataansvarlig

Nanna Agerlin, CVR-nr. 27107133, beliggende på Byvangen 14, 2700 Brønshøj, er dataansvarlig. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder – som beskrevet længere nedenfor – eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nanna Agerlin på telefon 29 73 24 34 eller via e-mail info@nannaagerlin.com.

Nanna Agerlins behandlingsaktiviteter

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke kategorier af personoplysninger, som jeg behandler til hvilke formål, samt det lovmæssige behandlingsgrundlag.

FormålKategorierOplysningerBehandlingsgrundlag
NyhedsbrevAlmindelige personoplysningerNavn, e-mail adresseNanna Agerlin behandler dine personoplysninger efter dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, for at udsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Kurser, workshops og foredragAlmindelige personoplysningerNavn, e-mailadresse, nuværende arbejdssituation, karriereønsker samt øvrige oplysninger, som der måtte blive afgivet under kurset, workshoppen eller foredraget.Nanna Agerlin behandler visse oplysninger om dig, da dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra. b.
Endvidere behandles der almindelige oplysninger, som måtte blive afgivet i forbindelse med kurset, for at varetage en legitim interesse, som består i, at udføre kurset, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra. f.
Karriererådgivning, herunder coaching og lederudviklingsforløbAlmindelige personoplysningerNavn, e-mailadresse, nuværende arbejdssituation, karriereønsker samt øvrige oplysninger, som du måtte afgive under en konsultation.Nanna Agerlin behandler visse oplysninger om dig, da dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra. b.

Nanna Agerlin behandler øvrige almindelige personoplysningerne, som du selv har afgivet, på baggrund af dit samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a,

Følsomme
personoplysninger
Oplysninger om civilstatus (seksuelle orientering), helbredsmæssige forhold, eventuelt biometriske data, herunder ansigt billede, adfærdsmæssige karakteristika samt øvrige oplysninger, som du måtte afgive under en konsultation.Nanna Agerlin behandler de følsomme personoplysninger, som du afgiver under din konsultation, og som er nødvendige i forbindelse med rådgivningen. Behandlingen sker på baggrund af dit forudgående udtrykkelige samtykke, jf. persondataforordningensart. 9, stk.2, litra. a.
TalenttestAlmindelige personoplysningerNavn, e-mailadresse, oplysninger om dit talent og persona.Nanna Agerlin behandler almindelige personoplysningerne, som du afgiver i forbindelse med Talent-testen, på baggrund af samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Særligt om dit samtykke – tilbagekaldelse af samtykke

I forbindelse med visse af ovenstående behandlingsaktiviteter, indhentes dit samtykke forud for behandling af personoplysninger, som er nødvendige i henhold til formålet beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er afgivet frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse på kontaktoplysningerne angivet ovenfor. Såfremt dit samtykke tilbagetrækkes, vil visse af ovenstående ydelser ikke kunne leveres. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke Handelsbetingelserne, som fortsat vil være gældende.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det heller ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Som udgangspunkt er det alene Nanna Agerlin, der har adgang til dine personoplysninger. Personoplysningerne vil hverken videregives eller overlades til tredjeparter, uden dit samtykke.

Visse af dine oplysninger kan dog videregives eller overlades til følgende modtagere, uden dit samtykke:

  • Revisor
  • Bogholder
  • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Når du har afgivet dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med et rådgivningsforløb (fx karriererådgivning), vil personoplysningerne behandles under hele rådgivningsforløbet, og vil blive opbevaret i op til 5 år samt indeværende regnskabsår efter forløbets afslutning, jf. bogføringslovens § 10, medmindre omstændighederne kræver kortere eller længere behandlingstid.

Hvis du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage, vil dine personoplysninger slettes umiddelbart efter.

Sikkerhed

Nanna Agerlin værner om dine personoplysninger og foretager nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved behandling af dine personoplysninger. Interne procedurer og politikker har til hensigt at sikre, at behandling og opbevaring lever op til sikkerhedsstandarder.

Dine rettigheder

Som kunde hos Nanna Agerlin har du i medfør af persondataforordningen følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de personoplysninger som behandles om dig, samt hvordan dine personoplysninger behandles.
  • Ret til berigtigelse (eller rettelse) af dine personlige oplysninger, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.
  • Ret til sletning af personoplysninger, inden tidspunktet for sletning umiddelbart indtræffer (i visse tilfælde).
  • Ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet. Kontakt Nanna Agerlin (info@nannaagerlin.com) i tilfældet af, at du ønsker at vide mere omkring mulighederne for dataportabilitet.
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Indberetning af klage

Ønsker du at klage over Nanna Agerlins behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at rette henvendelse på telefon 29732434 eller via e-mail info@nannaagerlin.com Derudover har du ligeledes mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., på telefon 33193200, eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af databeskyttelsespolitik

Nanna Agerlin værner om dine personoplysninger, og det kan i den forbindelse være nødvendigt at opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk